Vzdělávání - Akreditované kurzy a Profesní kvalifikace

Nabídka akreditovaných kurzů Speciální MŠ Vilík

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

  CÍLOVÁ SKUPINA

         OBLAST

  HODINOVÁ DOTACE

   DOPLATEK

Výchova a vzdělávání žáků s MR pro učitele MŠ a ZŠ

    Učitelé MŠ

    Učitelé I. st. ZŠ

    Učitelé II. st ZŠ

  Spec.pedaogika

                 8

       1 390,-

 

 

 

 

 

Výchova a vzdělávání žáků s autismem pro učitele MŠ a ZŠ

    Učitelé MŠ

    Učitelé I. st. ZŠ

    Učitelé II. st ZŠ

  Spec.pedaogika

                 8

     1 390,-

 

 

 

 

 

Výchova a vzdělávání žáků s autismem pro asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ

Asistenti pedagoga

   Spec.pedaogika

                 8

     1 390,-

 

 

 

 

 

Poruchy chování u dětí předškolního a školního věku

    Učitelé MŠ

    Učitelé I. st. ZŠ

    Učitelé II. st ZŠ

Vychovatele škol.zařízení   

Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

   Spec.pedaogika

                 8

       1 390,-

 

 

 

 

 

Výchova a vzdělávání žáků s MR pro asistenty pedagoga

Asistenti pedagoga

  Spec.pedaogika

                  8

     1 390,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-platebni-a-storno-podminky-pro-akreditovane-kurzy-msmt.pdf

24-zavazna-prihlaska-na-akreditovany-kurz--gdpr.doc

 

Profesní kvalifikace - Metodik prevence sociálně patologických jevů ( Kód 75 -01 - T)

Cena přípravného kurzu: 2 600,- Kč 14 /hod.

Cena zkoušky:   8 990,-Kč                                                                                      www.narodnikvalifikace.cz

Profesní kvalifikace - Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže ( 75-008-N)

Cena zkoušky: 5 600,- Kč                                                                                       www.narodnikvalifikace.cz

Profesní kvalifikace - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017M)

Cena zkoušky: 5 100,- Kč                                                                                        www.narodnikvalifikace.cz

 

25-platebni-a-storno-podminky-pro-akreditovane-kurzy-msmt.pdf

13-autorizace-msmt.pdf

14-hodnotici-standard-metodik.pdf

15-kvalifikacni-standard-metodik.pdf

16-prihlaska-ke-zkousce-metodik.docx

17-autorizace-mpsv.pdf

22-akreditace-vi.pdf

23-akreditovane-programy.pdf

 

Vzdělávací program pro děti s poruchou autistického spektra

Cílem vzdělávacího programu je naučit dítě používat nástěnný denní režim, strukturovanou výuku, rozvíjet sebeobslužné, sociální a praktické dovednosti, seznámit je s alternativní komunikací.

Komu je program určen?

 

Délka programu a zápis

 

 
Vzdělávací kurz - Příprava předškoláka

Cílem vzdělávacího programu je maximálně usnadnit dítěti vstup do školy. Chceme, aby se dítě naučilo správně sedět u stolu, držet tužku, samostatně pracovat, manipulovat s pomůckami, rozumět zadávaným pokynům, dodržovat pravidla slušného chování, umět si zkontrolovat svoji práci a následně se i opravit.

Komu je program určen?

 

Délka programu a zápis do kurzu

 

Jak vypadají jednotlivé lekce?