Zápis do školy a informace pro rodiče

Docházka do SMŠ Cena / Měsíc
Příspěvek 1700 Kč
Stravné 950 Kč

                                                                 

 

                                                                                                                         Zápis do Speciální MŠ Vilík

 

                                                                                                                 Teplická 137/172 Děčín VIII 405 02

                                      pro děti se SVP, tj. zejména děti s MP, autismem, více vadami, případně s jiným druhem a stupněm postižení

 

                                                                                                                               ZÁPIS PROBĚHNE

                                                                                                              OD 12. KVĚTNA DO 28. KVĚTNA 2021

 

K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce, v předem (telefonicky nebo emailem) domluveném čase.

Potřebné dokumenty:

 

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo - Na přijetí dítěte do Speciální MŠ Vilík není právní nárok.

 

 

Soubory ke stažení

 

Dotazník před nástupem

 

Individuální vzdělavací plán

 

Žádost o přijetí

 

Zpráva lékaře

 

 

 

7-omluvny-list-pro-dite.docx

 

8-informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani---rodice.pdf