Denní harmonogram

Příchod dětí do školky
(volné činnosti a námětové hry)
7:00 - 8:00
Integrační blok - vzdělávací část:
speciálně pedagogická práce
vzdělávací nabídka
preventivní zdravotní pohybové aktivity
8:00 - 9:30
Přesnídávka, hygiena 9:30 - 10:00
Integrační blok (pokračování) - pobyt venku 10:00 - 11:30
Oběd, hygiena příprava na odpolední odpočinek 11:30 - 12:30
Odpolední odpočinek 12:30 - 14:00
Odpolední svačinka 14:00 - 14:30
Integrační blok (pokračování) - nabídka socializačních prožitků a zkušeností:
- řízená relaxace
- speciálně terapeutické činnosti
14:30 - 17:00